inny - HIT-TECH Systemy monitoringu, nagłośnienia, oświetlenia, komputery. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb!

Idź do spisu treści

Menu główne

inny

Raty

Jeżeli Twoje dochody pochodzą z tytułu innych źródeł, takich jak:
z tytułu sprawowania posługi w kościele:
1) duchowni wyznania rzymsko-katolickiego:
  a) proboszcz - zaświadczenie z kurii informujące o mianowaniu na wymienione stanowisko z określeniem kierowanej parafii, zawierające kwotę miesięcznego uposażenia, podpisane przez bezpośredniego zwierzchnika lub potwierdzone przez kancelarię kościelną,
  b) wikariusz – zaświadczenie o dochodach wystawione przez proboszcza parafii
2) duchowni pozostałych wyznań - zaświadczenie o dochodach podpisane przez bezpośredniego przełożonego; zalecane jest przedłożenie zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za ubiegły rok i o niezaleganiu z podatkami.

z tytułu uposażenia sędziowskiego:
przysługujące sędziom, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku z uwagi na osiągnięty wiek 65 lat oraz uposażenie pobierane przez żonę po zmarłym współmałżonku traktowane jako renta rodzinna - zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy sędziego


Wybierz inne źródło dochodu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego