dzialalnosc_rol - HIT-TECH Systemy monitoringu, nagłośnienia, oświetlenia, komputery. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb!

Idź do spisu treści

Menu główne

dzialalnosc_rol

Raty

Jeżeli Twoje dochody pochodzą z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, należy przedstawić:
a) oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego zawierający:
- dane osobowe Wnioskodawcy,
- wielkość gospodarstwa (w ha przeliczeniowych) lub wielkość rocznego przeciętnego dochodu,
- cel wydania zaświadczenia,
- pieczęć Urzędu Gminy oraz imienną pieczęć osoby upoważnionej wraz z jej podpisem lub
b) kserokopię nakazu płatniczego za bieżący rok lub
c) kserokopię dokumentu określającego wysokość miesięcznego dochodu za okres minimum ostatnich 3 miesięcy (kontraktu, umowy z punktem skupu, faktur, wykazu dostaw, dowodu dostaw, np. z mleczarni, ubojni, przedsiębiorstwa skupującego od rolnika płody rolne, itp.), świadczący o stałym charakterze otrzymywanego świadczenia,
d) w przypadku uzyskiwania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej - kserokopię  deklaracji PIT 6 oraz dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Gminy.


Wybierz inne źródło dochodu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego