prowadzenia_dzialalnosci - HIT-TECH Systemy monitoringu, nagłośnienia, oświetlenia, komputery. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb!

Idź do spisu treści

Menu główne

prowadzenia_dzialalnosci

Raty

Jeżeli Twoje dochody pochodzą z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, należy przedstawić:
- kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek osobowych oraz
- oryginał lub kopię zaświadczenia z urzędu skarbowego o  niezaleganiu z podatkami lub
- oryginał lub kopię zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami oraz
- w zależności od przyjętej formy rozliczania podatku z urzędem skarbowym:

Księga przychodów i rozchodów Księgi handlowe

Zryczałtowany podatek

Karta podatkowa

1. oświadczenie o  osiąganych dochodach oraz:
a) księgę przychodów i rozchodów do wglądu w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia lub
b) 3 kserokopie  dowodów terminowo wpłacanych  wpłat zaliczek na podatek dochodowy (za ostatnie trzy miesiące) lub
2. oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów lub
3. kserokopie deklaracji VAT-7 za ostatnie 3 miesiące lub w przypadku gdy Kredytobiorca rozlicza się deklaracją VAT-7K - za ostatni kwartał  (z datą wpływu umieszczoną przez US lub
4. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia - kserokopię deklaracji PIT-36 lub PIT-36L za poprzedni rok (z datą wpływu umieszczoną przez US).

1. oświadczenie o  osiąganych dochodach oraz
2. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia) kserokopię deklaracji PIT 28 za poprzedni rok (z datą wpływu umieszczoną przez US) lub
3) w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia ewidencję przychodów do wglądu z ostatnich 3 miesięcy).

1. oświadczenie o osiąganych dochodach
oraz
2. kopię decyzji o wymiarze karty podatkowej

W zależności od kwoty kredytu, oświadczenie o niezaleganiu wraz z kopiami 3 ostatnich comiesięcznych wpłat podatku lub składek, lub oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z  podatkami oraz oryginał lub kopię zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o  niezaleganiu z opłatą składek.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego